REGULAMIN
SERWISU

thecats.pl

So Much Mateusz Sikorowicz

ul. Komisji Edukacji Narodowej 20a/54

02-797 Warszawa

NIP 8652408240

mateusz.sikorowicz@thecats.pl

+48 664 194 914

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Właścicielem Serwisu (zwanego danej „Serwisem”) jest So Much Mateusz Sikorowicz siedzibą w Warszawie o numerze NIP 8652408240, zwana dalej „Właścicielem”.

1.2. Każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

1.4. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

2. Działalność Właściciela i Serwisu:

2.1. Przedmiotem działalności Właściciela jest obsługa marketingowa małych i średnich firm.

2.2. Oferta Serwisu kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednoosobowych działalności gospodarczych chcących skorzystać z usług oferowanych przez Właściciela.

2.3. Oferta jest składana drogą telefoniczną lub elektroniczną, po uprzednim kontakcie Użytkownika z Właścicielem za pośrednictwem Serwisu oraz telefonicznym doprecyzowaniu preferencji Użytkownika zainteresowanego usługą.

3. Dane osobowe:

3.1. Właściciel Serwisu będący administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), a od dnia 25.05.2018 zgodnie z RODO.

3.2. Użytkownik kontaktując się z Właścicielem Serwisu poprzez wysłanie zapytania na adres email znajdujący się na stronie lub kontakt telefoniczny na numer podany na stronie akceptuje niniejszy Regulamin.

3.3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do celów kontaktowych, związanych z nawiązaniem współpracy, złożeniem oferty, realizacją zamówionych usług przez właściciela Serwisu w czasie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych czynności.

3.4. Właściciel serwisu przekazuje dane osobowe Użytkownika tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji czynności wymienionych w pkt. 3.3. Nie sprzedajemy danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

3.5. Użytkownik ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie celem ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora a także do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3.6. Jeżeli Użytkownik uzna, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Postanowienia końcowe:

4.1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i wchodzi w życie z dniem publikacji.